14%
Máy lọc nước iClean  Thông minh 8 cấp
5.750.000 VNĐ
4.950.000 VNĐ
10%
Máy lọc nước iClean 8 cấp
4.400.000 VNĐ
3.950.000 VNĐ
10%
Máy lọc nước iClean 9 cấp
4.300.000 VNĐ
4.150.000 VNĐ
13%
Cây Nóng Lạnh 3 Vòi Iclean
7.500.000 VNĐ
6.500.000 VNĐ
11%
Máy lọc nước iClean Hydrogen 9 cấp
5.450.000 VNĐ
4.950.000 VNĐ
5%
Geyser Utral Bio 431 UF (NEW 2019)
6.500.000 VNĐ
6.175.000 VNĐ
5%
Geyser Utral Bio 431 (New 2019)
5.490.000 VNĐ
4.990.000 VNĐ
15%
Geyser Max (New 2019)
6.990.000 VNĐ
5.990.000 VNĐ
5%
Geyser 3IVHLUX UF (NEW 2019)
5.500.000 VNĐ
5.225.000 VNĐ
5%
Geyser 3IVHLUX (New 2019)
4.490.000 VNĐ
3.990.000 VNĐ
17%
Máy thông minh Karofi iRO 2.0, 9 cấp
7.710.000 VNĐ
6.590.000 VNĐ
14%
Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 8 cấp lọc
5.840.000 VNĐ
4.890.000 VNĐ
15%
Máy lọc nước Karofi sRO 8 cấp
5.340.000 VNĐ
4.390.000 VNĐ
15%
Máy karofi tiêu chuẩn 8 cấp
4.740.000 VNĐ
3.950.000 VNĐ
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
14.900.000 VNĐ
13.900.000 VNĐ
11.950.000 VNĐ
10.950.000 VNĐ
8.950.000 VNĐ
8.450.000 VNĐ
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
Liên hệ: 0989946695
660.000 VNĐ
450.000 VNĐ
1.106.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ
350.000 VNĐ
300.000 VNĐ
450.000 VNĐ
400.000 VNĐ
300.000 VNĐ
250.000 VNĐ