CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC SẠCH HẢI PHÒNG ĐANG BỊ SUY GIẢM

Chất lượng nguồn nước sạch Hải Phòng đang bị suy giảm. Ngăn chặn, chấm dứt tình trạng suy giảm chất lượng nguồn nước ngọt và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nước là nhiệm vụ quan trọng, trong công tác bảo vệ môi trường thành phố trong năm 2016. Song để đạt mục tiêu này đòi hỏi nỗ lực không nhỏ của các cấp, ngành và người dân thành phố!

Tình trạng nước ô nhiễm chưa được cải thiện

Chất lượng nước mặt tại các sông Rế, Giá, Đa Độ chưa được cải thiện. Đây là nhận định của Sở Tài nguyên-Môi trường qua 4 đợt quan trắc, đánh giá chất lượng nước mặt tại sông trên địa bàn thành phố trong năm 2015.

Năm 2015, Trung tâm Quan trắc môi trường (Sở Tài nguyên-Môi trường) thực hiện 4 đợt quan trắc chất lượng nước mặt tại các hồ. Kết quả cho thấy, các sông đều có dấu hiệu ô nhiễm bởi các chất dinh dưỡng, nhất là các đoạn sông qua các khu dân cư. Sông Giá, nhóm thông số ô nhiễm vượt giới hạn cho phép tăng từ 30% lên 44%, chủ yếu là nhóm thông số vật lý, hữu cơ và dinh dưỡng. Sông Rế, nhóm các chất ô nhiễm vượt giới hạn cho phép tăng từ 31% lên 55%, tăng đều ở cả 4 nhóm thông số vật lý, hữu cơ, dinh dưỡng và vi sinh.

Tình trạng nước thải chưa qua xử lý, xả trực tiếp kênh, mương, làm gia tăng mức độ ô nhiễm nguồn nước sông Rế

Việc kiểm soát xả thải chưa hiệu quả là nguyên nhân của tình trạng trên. Đến nay, mới chỉ 15/37 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế tập trung. Các bệnh viện và các cơ sở y tế còn lại hiện chưa được đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn. Bên cạnh đó, thành phố chưa có trạm xử lý nước thải tập trung nên rất khó kiểm soát chất lượng nước thải xả thải ra nguồn nước tiếp nhận; nước thải khu vực dân cư, nước thải sinh hoạt trong khu vực nội đô chưa được thu gom, xử lý thải trực tiếp ra hệ thống kênh xả. Vì vậy, chất lượng nước tại tất cả các kênh và cửa xả, nơi tiếp nhận nước thải từ nội thành đổ ra sông bị ô nhiễm nặng Đặc biệt, chất lượng nước tại tất cả các kênh, cửa xả và đoạn sông tiếp nhận nước thải từ bãi rác đều có dấu hiệu ô nhiễm bởi các chất hữu cơ, dinh dưỡng, vi sinh…

Trong khi đó, các biện pháp ngăn chăn tình trạng ô nhiễm chưa được triển khai tích cực. Năm 2014, thành phố thực hiện đề án quy hoạch tài nước đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo quy hoạch, năm 2015, thành phố lập đề án tập trung xử lý dứt điểm những vi phạm pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước; chặn đứng không phát sinh gây ô nhiễm mới. Đồng thời, quy hoạch thu gom, xử lý nước thải nhằm hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý vào nguồn nước. Tuy nhiên, đến nay, các nhiệm vụ đề ra mới dừng ở bước lập kế hoạch thực hiện.

Ưu tiên giải pháp công trình

Trước thực tế trên, để đạt mục tiêu ngăn chặn, chấm dứt tình trạng suy giảm chất lượng nguồn nước ngọt, thành phố đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể. Thành phố giao Sở Tài nguyên-Môi trường thực hiện điều tra, thống kê các cơ sở, tổ chức, cá nhân phát sinh nước thải có chiều hướng gây ô nhiễm xả thải vào nguồn nước; giải quyết về cơ bản tình trạng thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trái phép, ngăn chặn và di dời các cơ sở vi phạm chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước; đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các nguồn ô nhiễm môi trường sông, vùng biển và ven biển; thực hiện quan trắc, theo dõi di biến động chất lượng môi trường khu vực cửa sông ven biển nhằm hạn chế tai biến môi trường. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố triển khai xây dựng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, xử lý nước thải.

Thành phố đang tiến hành xây dựng trạm xử lý nước thải Vĩnh Niệm giai đoạn 1, công suất 36.000 m3/ngày đêm (dự kiến hoàn thành cuối năm 2017) và hệ thống các cống bao dẫn về trạm xử lý nước thải Vĩnh Niệm. Bên cạnh đó, một số công trình xử lý nước thải cục bộ được tiến hành khẩn trương, như dự án xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh, công suất 1500 m3/ngày, đêm; công trình xử lý nước thải làng nghề Mỹ Đồng công suất 900 m3/ngày, đêm; công trình xử lý nước thải Bệnh viện lao và bệnh phổi được hoàn thành cuối năm 2015. Trong giai đoạn 2016-2021, thành phố bổ sung thêm 12 trạm quan trắc môi trường tự động trên các sông Rế, Đa Độ, Giá, sông Chanh Dương, kênh Hòn Ngọc và hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng. Thành phố cũng đầu tư cải tạo, nâng cấp kênh Tân Hưng Hồng đoạn từ nhà máy nước Vật Cách ra cống Song Mai để tiêu thoát nước thải công nghiệp, sinh hoạt từ khu vực bắc đường 5 ra hướng sông Lạch Tray,…

Với sự khẩn trương trong đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cùng giải pháp quản lý, kiểm soát đồng bộ mới có thể làm giảm mức độ ô nhiễm ở các tuyến sông Rế, Giá, Đa Độ.