Có: 29 sản phẩm
20%
Lõi lọc Cation
250.000 VNĐ
200.000 VNĐ
15%
Lõi lọc nước Geyser CBC
300.000 VNĐ
250.000 VNĐ
20%
Lõi đá khoáng MaiFa
250.000 VNĐ
200.000 VNĐ
15%
Lõi khoáng AlKline
300.000 VNĐ
250.000 VNĐ
15%
Lõi cân bằng khoáng T33
300.000 VNĐ
250.000 VNĐ
16%
Lõi lọc Aragon Geyser
1.200.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ
20%
Lõi Aragon Bio
1.500.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ
Chế độ chăm sóc khách hàng và Thời gian thay lõi từng loại máy.
Với phương châm SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI! Chính vì vậy FilTechPlus luôn luôn coi khách hàng là trung tâm của sự phát triển, chăm sóc khách hàng là công việc thường xuyên, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp luôn là đòi hỏi đầu vào cho từng nhân viên khi tuyển dụng!